แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไม่มีข้อมูล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562