แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 22/04/2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขึ้นเป็น "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม  พุทธศักราช 2562 

ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


'