f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน ๗ รายการ 10/05/2565 431/30/65/81 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
257 จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ 10/05/2565 431/-/65/12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
258 วัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 29/04/2565 431/70/65/262 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
259 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/05/2565 431/60/65/260 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
260 วัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 03/05/2565 431/70/65/261 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
261 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 03/05/2565 431/45/65/259 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
262 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 03/05/2565 431/45/65/258 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
263 วัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 02/05/2565 431/70/65/257 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
264 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/04/2565 431/35/65/256 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
265 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/04/2565 431/35/65/255 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
266 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/04/2565 431/35/65/254 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
267 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/04/2565 431/35/65/254 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
268 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 25/04/2565 431/30/65/73 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
269 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 25/04/2565 431/30/65/73 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
270 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 6 รายกร 25/04/2565 431/30/65/74 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 256 ถึง 270 จาก 361 รายการ