f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 27/10/2565 431/45/66/39 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
47 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 27/10/2565 431/60/66/37 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
48 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 26/10/2565 431/60/66/35 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
49 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ 26/10/2565 431/40/66/32 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
50 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 26/10/2565 431/60/66/29 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
51 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ 26/10/2565 431/45/66/33 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
52 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 26/10/2565 431/45/66/34 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
53 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๓๐+๓๕๐ - กม.๓๐+๘๐๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๔๖ ตารางเมตร 26/10/2565 431/-/66/36 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
54 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๓๐+๓๕๐ - กม.๓๐+๘๐๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๔๖ ตารางเมตร 26/10/2565 431/-/66/36 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
55 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๓๐+๓๕๐ - กม.๓๐+๘๐๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๕๔๖ ตารางเมตร 26/10/2565 431/-/66/36 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
56 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 26/10/2565 431/60/66/30 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
57 วัสดุก่อสร้าง 25 รายการ 25/10/2565 431/60/66/25 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
58 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 25/10/2565 431/60/66/21 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
59 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 19/10/2565 431/60/66/17 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
60 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/10/2565 431/60/66/22 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 361 รายการ