f
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
ลงวันที่ 25/12/2561

นายนรภัทร ตรีศิริโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี และ พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง

ในพิธีปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

ณ ลานเอนกประสงค์ แขวงทางหลวงสระบุรี


'