f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือที่กม.13+450 (ด้านขวาทาง) 17/02/2564 432/บ/64/28 แขวงทางหลวงสระบุรี
2 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน หินกอง - คลองยางที่กม.92+075 (เกาะกลางบริเวณจุดกลับรถ) จำนวน 1 งาน 17/02/2564 432/บ/64/27 แขวงทางหลวงสระบุรี
3 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแคที่กม.105+000 (ร่องขนาน ขาเข้า กทม.) จำนวน 1 งาน 17/02/2564 432/บ/64/26 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 432/งท/-/64/49 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 180 ลิตร 21/04/2564 432/35/64/230 แขวงทางหลวงสระบุรี
6 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 8,820 ลิตร 21/04/2564 432/35/64/229 แขวงทางหลวงสระบุรี
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 21/04/2564 432/40/64/228 แขวงทางหลวงสระบุรี
8 ซื้อหมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) จำนวน 2 กล่อง 21/04/2564 432/85/64/227 แขวงทางหลวงสระบุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 21/04/2564 432/60/64/226 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 23/02/2564 432/งท/30/64/48 แขวงทางหลวงสระบุรี
11 จัดซื้อยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 23/02/2564 432/งท/30/64/47 แขวงทางหลวงสระบุรี
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 23/02/2564 432/งท/30/64/46 แขวงทางหลวงสระบุรี
13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 23/02/2564 432/งท/30/64/45 แขวงทางหลวงสระบุรี
14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 432/งท/30/64/44 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 432/งท/30/64/43 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,515 รายการ