แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 21/11/2562 กิจกรรมดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
2 21/11/2562 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3 07/11/2562 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
4 29/10/2562 กิจกรรมให้ความรู้ด้านจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนทั่วประเทศในพื้นที่ที่แขวงทางหลวงตั้งอยู่ 104 โรงเรียน
5 13/10/2562 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร
6 05/08/2562 กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง (DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2562
7 28/07/2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8 24/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
9 03/06/2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
10 03/06/2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
11 23/05/2562 เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
12 23/05/2562 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเดินชมวัง โครงการ การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562
13 16/05/2562 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
14 16/05/2562 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเดินชมวัง โครงการ การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562
15 15/05/2562 โครงการ การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562