แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 02/03/2564 รายงานประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
2 13/08/2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563
3 05/08/2563 กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง (DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2562
4 21/11/2562 กิจกรรมดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
5 21/11/2562 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6 07/11/2562 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
7 29/10/2562 กิจกรรมให้ความรู้ด้านจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนทั่วประเทศในพื้นที่ที่แขวงทางหลวงตั้งอยู่ 104 โรงเรียน
8 13/10/2562 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร
9 05/08/2562 กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง (DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2562
10 28/07/2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 24/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
12 03/06/2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
13 03/06/2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
14 23/05/2562 เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
15 23/05/2562 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเดินชมวัง โครงการ การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาดชมวัง ประจำปี 2562