แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
02
มีนาคม
2564

ลงวันที่ 01/03/2564 กรมทางหลวง จัดทำแผนออกแบบโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากปัจจุบันบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นทางแยกสัญญาณ ไฟจราจร ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งเป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลข 1 เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้า จึงต้องออกแบบปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและมีแนวโน้มสูงขึ้น และลดการเกิดอุบัติเหตุ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยโครงการดังกล่าวอยู่บนถนนพหลโยธิน ที่ กม. 822+500 ท้องที่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากรมทางหลวงจึงดำเนินการออกแบบเป็นรูปแบบทางลอดขนาด 4 ช่องจราจร โดยจะก่อสร้าง ทางลอดบนทางสายหลักและปรับปรุงทางคู่ขนานแบบ 2 ทิศทาง ทั้ง 2 ฝั่งของถนน ความกว้างช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า แบ่งทิศทางการจราจรด้วยแบริเออร์คอนกรีตแบบ 2 หน้า ความยาวทางลอด 760 เมตร พร้อมปรับปรุงขยายช่องจราจรให้สัมพันธ์กับทางลอดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัยและชุมชนฝั่งตรงข้ามจะใช้วงเวียนในการเปลี่ยนทิศทางการจราจร เพื่อระบายรถเข้าสู่ถนนคู่ขนาน โดยออกแบบวงเวียนขนาด 1 ช่องจราจร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2 เมตร รวมความกว้าง 7 เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงทางคู่ขนานทั้ง 2 ฝั่งตลอดแนวทางลอดให้รถสามารถวิ่งสวนทางกันได้ และเมื่อนำมาเชื่อมต่อกับระบบวงเวียนจึงทำให้การจราจรทั้งสองฝั่งสามารถเดินทางถึงกันได้อย่างปลอดภัย งบประมาณก่อสร้าง 420 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณต้นปี พ.ศ. 2565ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาด้านการจราจรปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคต ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางเขามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความคล่องตัว ลดผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งโดยรวมอีกด้วย

title
02
มีนาคม
2564

ลงวันที่ 01/03/2564 กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะทำการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว (ถนนเทพรัตน) ที่ กม.17+050 เพื่อซ่อมสะพานลอยกลับรถ จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเบี่ยงการจราจรโดยใช้จุดกลับรถพื้นราบ ที่ กม.16+900 แทน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2564ในระหว่างดำเนินการ อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นในต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งใว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว และประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

title
02
มีนาคม
2564

ลงวันที่ 26/02/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรมทางหลวงจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด โดยให้บริการในระบบปิด (Closed System) ที่มีการควบคุมทางเข้า-ทางออกอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชม. สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดเส้นทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉางช่วงกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด แยกตามประเภทยานพาหนะได้ดังนี้ รถยนต์ 4 ล้อ 10-130 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 15-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 20-305 บาท โดยผู้ที่เดินทางสามารถเข้าออกได้ทุกด่าน อย่างสะดวก รวดเร็ว สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1586 กด 7www.motorway.go.th #กรมทางหลวง #motorway #มอเตอร์เวย์ #เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล

ดูทั้งหมด+