f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
วิสัยทัศน์ : “มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง และการบริการแก่ผู้ใช้ทาง ให้เกิดผลสูงสุด”
 
ข่าวสารทางหลวง
title
จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก รพ. อานันทมหิดล - โคกสำโรง ( ระหว่าง กม.164+483 - กม.165+753)

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09:30 – 12:00 น. นายถาวร ปัจจุสนันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยข้าราชการ จัดการประชุมรับฟังการบรรยายพร้อมแสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล โครงการก่อสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก รพ. อานันทมหิดล - โคกสำโรง ( ระหว่าง กม.164+483 - กม.165+753) โดยมี นายปรัชญานนท์ ปิ่นเพ็ชร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงที่ 11 และ นายณรงค์ ปานข่อยงาม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานทางหลวงที่ 11 เป็นวิทยากร แก่ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณสองข้างทาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี