แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/08/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ตอน ๒ ที่ กม.๔๒+๑๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/08/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ตอน ๑ ที่ กม.๓๑+๑๗๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/08/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0101 ตอนบ้านหมี่ - ดงพลับ ที่ กม.2+600 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/07/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย ๑ หน้า) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ที่ กม.๓๖+๐๑๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/03/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 3333 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกมะนาวหวาน – เขาพระ ระหว่าง กม.18+621 – กม.26+109 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3334 ตอนควบคุม 0100 ตอนธารเกษม – สถานีรถไฟเขาสูง ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+488 (เป็นช่วง ๆ) ผลผล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/03/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๒๗+๘๐๐ - กม.๓๙+๕๕๐ (เป็นช่วง ๆ ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๕.๕๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/03/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ระหว่าง กม.๑+๑๒๐ – กม.๑+๓๘๐ ด้านซ้ายทาง ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๖๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/03/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนโคกแสมสาร - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๓๖+๓๖๓ - กม.๔๒+๔๕๐ (เป็นช่วง ๆ ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๙.๓๒ ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/03/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ที่ กม.๒๑+๕๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/03/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่ว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 22 รายการ