f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนท่าแค - โก่งธนู ตอน 1 ระหว่าง กม.63+800 - กม.71+660 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,965 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันทมหิดล ตอน 2 ระหว่าง กม.154+600 - กม.158+300 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ตอน 2 ระหว่าง กม.27+700 - กม.29+925 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3019 ตอนสามแยกโคกกะเทียม - สถานีรถไฟโคกกะเทียม ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+700 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 3302 ตอนพระพุทธบาท - โคกตูม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 (เป็นช่วง ๆ ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ตอน 5 ระหว่าง กม.33+945 - กม.33+946 (สี่แยกวังเพลิง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนท่าแค - โก่งธนู ตอน 3 ระหว่าง กม.71+075 - กม.71+076 (สี่แยกสะพาน 6) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3326 ตอนสระโบสถ์ - ยางโทน ระหว่าง กม.15+875 - กม.23+430 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน 3 ระหว่าง กม.182+000 - กม.185+400 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 366 ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+380 - กม.4+530 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,074 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 139 รายการ