f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/09/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันทมหิดล ระหว่าง กม.๑๔๘ + ๑๓๕ - กม.๑๔๘+๓๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 13/09/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันทมหิดล ที่ กม.149+106 ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/09/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลตที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ริมทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0502 ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันทมหิดล ที่ กม.152+629 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/07/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนดงพลับ-ม่วงค่อม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๙๕๔ ปริมาณงาน ๒,๐๖๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนท่าแค - โก่งธนู ตอน 1 ระหว่าง กม.63+800 - กม.71+660 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,965 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันทมหิดล ตอน 2 ระหว่าง กม.154+600 - กม.158+300 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ตอน 2 ระหว่าง กม.27+700 - กม.29+925 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3019 ตอนสามแยกโคกกะเทียม - สถานีรถไฟโคกกะเทียม ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+700 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 3302 ตอนพระพุทธบาท - โคกตูม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 (เป็นช่วง ๆ ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/12/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ตอน 5 ระหว่าง กม.33+945 - กม.33+946 (สี่แยกวังเพลิง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 143 รายการ