แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 4 รายการ 01/03/2564 431/30/64/48 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 วัดสุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/02/2564 431/60/61/187 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 วัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ 24/02/2564 431/60/64/188 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 เหมายริการ จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 431/-/64/5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 431/35/64/186 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 19/02/2564 431/60/64/183 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 วัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ 19/02/2564 431/85/64/184 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/02/2564 431/60/64/181 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 431/35/64/180 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 431/60/64/178 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/02/2564 431/60/64/177 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/02/2564 431/60/64/176 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 16/02/2564 431/60/64/173 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 16/02/2564 431/45/64/172 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/02/2564 431/60/64/171 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,000 รายการ