แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 27/01/2563 07/01/2563 431/45/63/141 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 ปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.๗๐+๒๕๐ - กม.๗๒+๔๘๗ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 27/01/2563 27/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 24/01/2563 24/01/2563 431/30/63/18 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๒๓+๕๒๐ - กม.๒๓+๗๘๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 22/01/2563 22/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/01/2563 22/01/2562 431/45/63/151 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 วัสดุหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 431/30/63/17 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 21/01/2563 21/01/2563 431/30/63/15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/01/2563 21/01/2563 431/45/63/150 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 431/60/63/149 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนวังเพลิง - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๐+๑๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 20/01/2563 20/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ 14/01/2563 07/01/2563 431/30/63/14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 431/45/63/145 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 431/45/63/146 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 09/01/2563 09/01/2563 431/60/63/144 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 08/01/2563 08/01/2563 431/45/63/143 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 500 รายการ