แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/11/2562 13/11/2562 431/45/63/49 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 431/30/63/3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 วัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 12/11/2562 12/11/2562 431/85/63/47 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Levelling) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนวังเพลิง - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๑๕+๖๘๕ (เป็นแห่ง ๆ) 12/11/2562 12/11/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 431/35/63/46 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 431/60/63/45 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 431/60/63/44 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 08/11/2562 07/11/2562 431/60/63/39 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 08/11/2562 07/11/2562 431/60/63/38 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 จ้างทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Levelling) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๒๓+๕๐๐ - กม.๒๓+๙๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 08/11/2562 07/11/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 07/11/2562 431/60/63/40 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2562 07/11/2562 431/60/63/35 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 05/11/2562 04/11/2562 431/45/63/30 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 05/11/2562 02/11/2562 431/45/63/28 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 วัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 04/11/2562 04/11/2562 431/70/63/31 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 418 รายการ