f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 18/07/2565 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 ระหว่าง เดือน ม.ค.65 ถึง เดือน มี.ค. 65 22/04/2565 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 1 ระหว่าง เดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 14/01/2565 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ก.ค.2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 12/10/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 07/07/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาศที่ 2 ระหว่าง เดือนมกราคม2564 ถึง เดือนมีนาคม2564 08/04/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 06/01/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 06/10/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 09/07/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 08/04/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 08/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 02/10/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2562 08/07/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญอของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2562) 04/04/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ