แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 08/01/2563 08/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2562 08/07/2562 08/07/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญอของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2562) 26/06/2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ