แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 06/01/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 06/10/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 09/07/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 2 เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 08/04/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 08/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศ 4 เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 02/10/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่่ 3 เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2562 08/07/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญอของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2562) 04/04/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ