แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/11/2562 150,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 29,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 12/11/2562 5,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Levelling) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนวังเพลิง - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๑๕+๖๘๕ (เป็นแห่ง ๆ) 12/11/2562 131,446.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 233,142.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 29,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 240,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/11/2562 31,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 07/11/2562 68,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Levelling) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๒๓+๕๐๐ - กม.๒๓+๙๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 07/11/2562 130,335.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2562 28,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 04/11/2562 34,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 02/11/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเกษตร จำนวน 6 รายการ 04/11/2562 23,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 428 รายการ