แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 07/01/2563 101,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.๗๐+๒๕๐ - กม.๗๒+๔๘๗ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 27/01/2563 130,077.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 24/01/2563 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๒๓+๕๒๐ - กม.๒๓+๗๘๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 22/01/2563 132,864.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 22/01/2562 119,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ 22/01/2563 22,269.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 21/01/2563 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/01/2563 192,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/01/2563 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนวังเพลิง - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๐+๑๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 20/01/2563 133,091.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ 07/01/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 13/01/2563 29,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 13/01/2563 13,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 09/01/2563 30,951.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 513 รายการ