แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 4 รายการ 01/03/2564 8,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัดสุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/02/2564 33,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ 24/02/2564 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เหมายริการ จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 41,472.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 19/02/2564 32,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ 19/02/2564 11,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/02/2564 8,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 241,231.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/02/2564 38,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/02/2564 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 16/02/2564 20,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 16/02/2564 207,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/02/2564 130,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,042 รายการ