f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน (งบจังหวัด) งานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐ - กม.๓๕+๒๓๒ (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน ๑๒๖ ต้น 16/09/2565 ลบ.1/E/30/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 งบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนดงพลับ-ม่วงค่อม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๙๕๔ ปริมาณงาน ๒,๐๖๐ ตร.ม. 03/08/2565 ลบ.1/59/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจร แบบยกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนแยกวัดสนามไชย-แยกวัดกระดังงา ระหว่าง กม.๑๕+๗๐๐ - กม.๑๖+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร 01/04/2565 ลบ.1/58/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนท่าแค - โก่งธนู ตอน 1 ระหว่าง กม.63+800 - กม.71+660 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,965 อัน 14/12/2564 ลบ.1/6/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 ก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ จ.ลพบุรี ๑ แห่ง มาตรฐานบ้านพักอาศัย ๙๐ ตร.ม. 02/11/2564 ลบ.1/2/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 งานก่อสร้างเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 3333 ตอนคสบคุม 0101 , 0102 ตอนโคกตูม - แยกมะนาวหวาน - เขาพระ ระหว่าง กม.10+167 - กม.34+167 (เป็นช่วงๆ) 17/01/2565 ลบ.1/E/27/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0200 ตอนแสลงพัน - คลองท่าข้าม ตอน 3 ระหว่าง กม.26+800 - กม.26+801 (สี่แยกวังม่วง) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 ลบ.1/15/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.๒๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนโคกแสมสาร - สระโบสถ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๖+๓๖๓ - กม.๕๖+๐๑๓ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖,๗๔๖ ตร.ม. 23/12/2564 ลบ.1/37/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค-แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.๑+๔๖๐-กม.๓+๗๒๘(เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒,๒๖๘ เมตร 23/12/2564 ลบ.1/33/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 งานป้ายจราจร (Road Signs) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกมะนาวหวาน - เขาพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๔๖๒ - กม.๓๔+๑๖๗ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๒๒.๕๒ ตร.ม. 23/12/2564 ลบ.1/35/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนบ้านหมี่ - ดงพลับ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๑๕ - กม.๓+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/12/2564 ลบ.1/39/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.๓๐๑๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนลพบุรี - ค่ายเอราวัณ ระหว่าง กม๐+๐๑๕ - กม.๕+๙๔๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/12/2564 ลบ.1/36/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.๓๐๑๗ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๙+๕๐๐ - กม.๑๕+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/12/2564 ลบ.1/40/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๙+๘๐๐ - กม.๒๕+๖๘๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕,๑๘๕ ตร.ม. 23/12/2564 ลบ.1/38/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๘๒+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๔๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/12/2564 ลบ.1/28/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 148 รายการ