แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3016 ตอนควบคุม 0100 ตอนลพบุรี - ค่ายเอราวัณ ตอน 2 ที่ กม.0+232 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2564 ลบ.1/E/53/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง (สี่แยกจารึกล้อม) ตอน ๔ ที่ กม.๑๘๙+๐๗๖ - กม.๑๘๙+๐๗๗ (สี่แยกจารึกล้อม) ตอน ๔ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/12/2563 ลบ.1/E/52/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน ๘ ที่ กม.๔+๘๙๓ - กม.๔+๘๙๔ (สี่แยกหนองจาน) ตอน ๘ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/12/2563 ลบ.1/E/51/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวงษ์สว่าง - ป่ารัง ระหว่าง กม.๘+๕๐๐ - กม.๑๐+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๑ ต้น 24/11/2563 ลบ.1/E/49/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 งานป้ายจราจร (ROAD SIGNS) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๑๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๑๘.๓๑ ตร.ม. 24/11/2563 ลบ.1/E/50/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดอนดึง - โคกเจริญ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๓๒+๐๖๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๗,๘๙๐ อัน 24/11/2563 ลบ.1/E/47/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 งานราวกันอันตราย SAFETY GUARD DEVICE ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.๑๒+๐๓๒ - กม.๑๓+๑๒๐ ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑,๐๘๘ เมตร 24/11/2563 ลบ.1/E/48/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 งานราวกันอันตราย SAFETY GUARD DEVICE ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.๑๒+๐๓๒ - กม.๑๓+๑๒๐ ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑,๐๘๘ เมตร 24/11/2563 ลบ.1/E484/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนธารเกษม - สถานีรถไฟเขาสูง ระหว่าง กม.๗+๔๘๘ - กม.๒๓+๓๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓,๙๕๒ อัน 24/11/2563 ลบ.1/E/46/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑+๖๒๕ - กม.๒+๓๕๐ และ กม.๒+๓๕๐ - กม.๒+๗๔๐ และ กม.๓+๗๐๐ - กม.๔+๐๗๕ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๐ ต้น 18/11/2563 ลบ.1/E/44/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โก่งธนู ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๑+๓๐๐ - กม.๗๒+๐๕๕ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๒ ต้น 18/11/2563 ลบ.1/E/45/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 งานราวอันตราย Safety Guard Device ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒+๑๒๔ - กม.๔+๒๒๘ ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒,๓๗๒ ม. 18/11/2563 ลบ.1/E/43/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๓+๐๐๐ - กม.๑๖๖+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/11/2563 ลบ.1/E/28/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๐๑+๓๕๘ - กม.๒๐๒+๓๕๘ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 13/11/2563 ลบ.1/E/27/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน (สี่แยกซอย ๑๒) ตอน ๗ ที่ กม.๒๐+๙๗๑ - กม.๒๐+๙๗๒ (สี่แยกซอย ๑๒) ตอน ๗ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/11/2563 ลบ.1/E/22/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ