f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/04/2565 431/35/65/254 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 วัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 25/04/2565 431/30/65/73 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/04/2564 431/35/64/278 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 431/60/62/382 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 431/30/62/382 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 431/60/62/382 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 61127431364 26/12/2561 431/60/62/127 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ