แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.๗๐+๒๕๐ - กม.๗๒+๔๘๗ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 27/01/2563 27/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๒๓+๕๒๐ - กม.๒๓+๗๘๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 22/01/2563 22/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนวังเพลิง - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๐+๑๐๐ - กม.๑๐+๕๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 20/01/2563 20/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง(ชนิดหน้าเดียว) จำนวน 1,424 อัน,เป้าสะท้อนแสงสีเหลือง(ชนิดสองหน้า) จำนวน 96 อัน,เป้าสะท้อนแสงสีขาว(ชนิดหน้าเดียว) จำนวน 453 อัน รวมปริมาณงานทั้งหมด 1,973 อัน 17/12/2562 17/12/2562 431/-/63/113 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล บนเสาไฟสัญญาณแบบสูง และงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนท่าแค - โก่งธนู ที่ กม.๖๖+๔๙๕ และ ที่ กม.๖๘+๐๕๖ 16/12/2562 16/12/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล ทางหลวงหมายเลข 10505 ระหว่าง กม.216+700-กม.217+400 16/12/2562 16/12/2562 431/-/63/98 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 210200 กม.0+357-กม.26+000,ทางหลวงหมายเลข 20890200 กม.16+000-กม.33+760 13/12/2562 13/12/2562 431/-/63/97 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 30170102 กม.27+800-กม.53+139,ทางหลวงหมายเลข 33330102 กม.18+500-กม.34+167,ทางหลวงหมายเลข 35640100 กม.0+000-กม.3+985 13/12/2562 13/12/2562 431/-/63/96 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 10503 กม.164+875-กม.187+900,ทางหลวงหมายเลข 31960301 กม.30+500-กม.63+800 13/12/2562 13/12/2562 431/-/63/95 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2050101 กม.4+200-กม.9+800,ทางหลวงหมายเลข 22190101 กม.0+000-กม.0+500,ทางหลวงหมายเลข 30190100 กม.0+000-กม.2+050,ทางหลวงหมายเลข 30240100 กม.0+250-กม.14+120,ทางหลวงหมายเลข 33540101 กม.0+160-กม.0+500 13/12/2562 13/12/2562 431/-/63/94 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22190102 กม.1+000-กม.46+000,ทางหลวงหมายเลข 33260102 กม.19+000-กม.31+000 ,ทางหลวงหมายเลข 33530100 กม.5+000-กม.18+000 ,ทางหลวงหมายเลข 33540102 กม.0+500-กม.16+959 12/12/2562 11/12/2562 431/-/63/89 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3660100 กม.0+000-กม.6+000,ทางหลวงหมายเลข 31960302 กม.63+800-กม.93+500,ทางหลวงหมายเลข 3110100 กม.5+315-กม.11+968 12/12/2562 11/12/2562 431/-/63/88 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 10504 กม.190+200-กม.206+921,ทางหลวงหมายเลข 23400200 กม.36+363-กม.56+013,ทางหลวงหมายเลข 33260101 กม.0+000-กม.15+685 12/12/2562 11/12/2562 431/-/63/87 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 10501 กม.137+465-กม.147+265 ,ทางหลวงหมายเลข 33340100 กม.0+000-กม.29+000 12/12/2562 11/12/2562 431/-/63/86 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 จ้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนธารเกษม - สถานีรถไฟเขาสูง ระหว่าง กม.๔+๒๐๐ - กม.๔+๓๕๐ (เป็นแห่งๆ) 11/12/2562 11/12/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 79 รายการ