แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (Solar cell) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยกรพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๘+๐๐๐ - กม.๑๘๕+๘๒๕ 21/01/2564 431/-/64/145 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 จ้างเหมางานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.๘๓+๐๒๐ - กม.๘๔+๐๕๐ (เป็นแห่ง ๆ) 20/01/2564 431/-/64/143 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Levelling ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนธารเกษม - สถานีรถไฟเขาสูง ระหว่าง กม.๒๔+๙๘๐ - กม.๒๕+๙๖๓ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๔๔ ตัน 23/12/2563 431/-/64/142 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0505 ตอนหนองม่วง - ลำพยนต์ ระหว่าง กม.213+000 - กม.213+975 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 52 ตัน 14/01/2564 431/-/64/126 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล (Solar cell) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ที่ กม.๘+๘๖๓ ด้านซ้ายทาง และ กม.๙+๒๖๓ ด้านขวาทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๔ ที่ กม.๑+๘๒๐ ด้านซ้ายทาง และ กม.๒+๒๒๐ ด้านขวาทาง 04/01/2564 431/-/64/107 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล (Solar cell) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐-กม.๓๕+๐๐๐ จำนวน ๑ โครงการ 04/01/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3016 ตอนควบคุม 0100 ตอนลพบุรี - ค่ายเอราวัณ ตอน 2 ที่ กม.0+232 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2563 ลบ.1/E/53/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/11/2563 431/60/64/29 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 47 รายการ 01/12/2563 431/60/64/55 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง (สี่แยกจารึกล้อม) ตอน ๔ ที่ กม.๑๘๙+๐๗๖ - กม.๑๘๙+๐๗๗ (สี่แยกจารึกล้อม) ตอน ๔ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 ลบ.1/E/52/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ตอน ๘ ที่ กม.๔+๘๙๓ - กม.๔+๘๙๔ (สี่แยกหนองจาน) ตอน ๘ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 ลบ.1/E/51/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวงษ์สว่าง - ป่ารัง ระหว่าง กม.๘+๕๐๐ - กม.๑๐+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๑ ต้น 23/11/2563 ลบ.1/E/49/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 งานป้ายจราจร (ROAD SIGNS) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๑๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๑๘.๓๑ ตร.ม. 23/11/2563 ลบ.1/E/50/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดอนดึง - โคกเจริญ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๓๒+๐๖๐ (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๗,๘๙๐ อัน 18/11/2563 ลบ.1/E/47/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 งานราวกันอันตราย SAFETY GUARD DEVICE ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนสะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.๑๒+๐๓๒ - กม.๑๓+๑๒๐ ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑,๐๘๘ เมตร 18/11/2563 ลบ.1/E/48/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 216 รายการ