แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Levelling) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนวังเพลิง - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๑๕+๖๘๕ (เป็นแห่ง ๆ) 12/11/2562 12/11/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 จ้างทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ (Surface Levelling) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๒๓+๕๐๐ - กม.๒๓+๙๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๕๒ ตัน 08/11/2562 07/11/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันทมหิดล ที่ กม.๑๕๒+๖๒๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/09/2562 16/09/2562 431/-/62/480 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทาง (Guide Post) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.๑๙๑+๐๐๐ - กม.๑๙๒+๐๐๐ 24/07/2562 24/07/2562 431/-/62/421 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย ๑ หน้า) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ที่ กม.๓๖+๐๑๐ 09/07/2562 09/07/2562 431/-/62/416 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 งานจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ชนิด Solar cell บนเสาไฟสัญญาณแบบสูง (Mast Arm) บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0102 ตอนดงพลับ-ม่วงค่อม ที่ กม.28+000 21/06/2562 06/03/2562 431/-/62/239 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 งานจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ในทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง-แยกพัฒนานิคม ที่ กม.13+556,13+559,13+770 และทางหลวงหมายเลข 3333 ตอนโคกตูม-แยกมะนาวหวาน ที่ กม.0+230 21/06/2562 19/03/2562 431/-/62/272 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ (Solar cell) บนเสาไฟสัญญาณแบบสูง (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข 3333 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกมะนาวหวาน-เขาพระ ที่ กม.27+190 และ 30+200 21/06/2562 23/04/2562 431/-/62/316 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 11/06/2562 431/60/62/382 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/06/2562 07/05/2562 431/60/62/333 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 จ้างเหมางานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๒๗+๐๐๐ - กม.๒๙+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ ) 13/05/2562 13/05/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 งานติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล (Solar Cell) ทางหลวงหมายเลข 3334 ตอนควบคุม 0100 ตอนธารเกษม - สถานีรถไฟเขา ที่ กม.4+975 ปริมาณงาน 3 ต้น 07/05/2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) 30/04/2562 30/04/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.๖๓+๘๐๐ - กม.๙๓+๕๐๐ 23/04/2562 23/04/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.๖๓+๘๐๐ - กม.๙๓+๕๐๐ 23/04/2562 23/04/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ