แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ทางหลวงหมายเลข 3333 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกมะนาวหวาน – เขาพระ ระหว่าง กม.18+621 – กม.26+109 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3334 ตอนควบคุม 0100 ตอนธารเกษม – สถานีรถไฟเขาสูง ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+488 (เป็นช่วง ๆ) 21/03/2562 21/03/2562 ลบ.1/E/37/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ฯ กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม.28+300 - กม.29+342 ปริมาณงาน 25,000 ตร.ม. 12/03/2562 12/03/2562 ลบ.1/E/36/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,243 ต้น ทางหลวงหมายเลข 18/01/2562 18/01/2562 ลบ.1/E/35/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 โครงการพัฒนาปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม.28+300 – กม.30+100 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 23,400 ตร.ม. 09/01/2562 09/01/2562 ลบ.1/E/34/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics และขนส่งสาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมปรับปรุงผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอนจันเสน - ท่าแค ระหว่าง กม.๓๓+๓๑๐ - กม.๓๗+๖๑๐ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๓๘,๗๐๐ ตร.ม. 09/01/2562 09/01/2562 ลบ.1/E/33/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอนควบคุม 0102 ตอนสระใหญ่่ - ขอนม่วง ระหว่าง กม.0+500 - กม.16+000 06/12/2561 06/12/2561 ลบ.1/E/32/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนสระใหญ่ - ชอนม่วง ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ณ ต.ชอนม่วง ต.ดอนดึง ต.หนองเมือง ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 23/11/2561 23/11/2561 ลบ1/E/31/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม- วังม่วง ระหว่าง กม.34+985 - กม.36+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 12,192 ตารางเมตร 22/11/2561 22/11/2561 ลบ.1/E/29/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอนจันเสน – ท่าแค ระหว่าง กม.56+300 - กม.57+995 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 18,645 ตารางเมตร 22/11/2561 22/11/2561 ลบ.1/E/30/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ