แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม.28+300 – กม.30+100 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 23,400 ตร.ม. 23/01/2562 23/01/2562 ลบ.1/E/34/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 3354 ตอนควบคุม 0102 ตอนสระใหญ่ - ชอนม่วง ระหว่าง กม.0+500 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2561 30/11/2561 ลบ.1/E/31/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 13/11/2561 08/11/2561 431/7062/51 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ