แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันทมหิดล ที่ กม.๑๕๒+๖๒๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/09/2562 16/09/2562 431/-/62/480 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทาง (Guide Post) ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.๑๙๑+๐๐๐ - กม.๑๙๒+๐๐๐ 24/07/2562 24/07/2562 431/-/62/421 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบป้าย ๑ หน้า) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ที่ กม.๓๖+๐๑๐ 09/07/2562 09/07/2562 431/-/62/416 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 จ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ surface leveling ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๓๒+๐๐๐ - กม.๓๔+๐๐๐ (เป็นแห่ง ๆ)ปริมาณงาน ๔๕ ตัน 07/03/2562 07/03/2562 431/-/62/248 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 ปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๔ ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.๑๙๙+๗๐๐ - กม.๒๐๒+๐๐๐(เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๔๗ ตัน 06/03/2562 06/03/2562 431/-/62/237 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 จ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดอนดึง -โคกเจริญ ระหว่าง กม.๓๗+๙๐๐-กม.๓๘+๙๖๒ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๔๑ ตัน 08/03/2562 06/02/2562 431/-/62/189 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 จ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกพัฒนานิคม-แยกพัฒนานิคม ระหว่าง กม.26+180-กม.26+310 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 43 ตัน 08/03/2562 06/02/2562 431/-/62/188 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 จ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนโคกตูม-แยกมะนาวหวาน ระหว่าง กม.๗+๔๔๗-กม.๗+๖๔๐ (เป็นแห่ง ๆ)ปริมาณงาน ๔๓ ตัน 08/03/2562 05/02/2562 431/-/62/182 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 จ้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0504 ตอนโคกสำโรง - หนองม่วง ระหว่าง กม.199+800 - กม.200+050 (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน 47 ตัน 05/02/2562 21/01/2562 431/-/62/159 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 จ้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0102 ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.23+200 - กม.23+800 (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน 45 ตัน 05/02/2562 22/01/2562 431/-/62/160 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 จ้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Leveling ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนวงษ์สว่าง - ป่ารัง ระหว่าง กม.๑๕+๑๗๖ - กม.๑๕+๒๘๖ (เป็นแห่ง ๆ ) ปริมาณงาน ๔๒ ตัน 08/03/2562 05/02/2562 431/-/62/181 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0302 ตอนท่าแค - โก่งธนู ระหว่าง กม.74+100 - กม.75+643, กม.78+100 - กม.93+500 26/11/2561 26/11/2561 431/-/62/80 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ Surface Levelingทางหลวงหมายเลข 3353 ตอนควบคุม 0100 ตอนวงษ์สว่าง – ป่ารัง ระหว่าง กม.17 + 654 - กม. 17+796 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 40 ตัน 06/12/2561 19/11/2561 431/-/62/73 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ 06/12/2561 19/11/2561 431/-/62/68 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ความกว้างเฉลี่ยข้างละ ๓.๐๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๖๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ 06/12/2561 19/11/2561 431/-/62/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ