f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลเดือนเมษายน (งานเงินทุน) 02/05/2565 สรุปเดือนเมษายน (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 สรุปผลเดือนเมษายน 02/05/2565 สรุปเดือนเมษายน แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 สรุปผลเดือนเมษายน 02/05/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 สรุปผลเดือนมีนาคม 04/04/2565 สรุปเดือนมีนาคม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/11/2564 431/60/65/45 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ