f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลเดือนพฤษภาคม 02/06/2565 สรุปเดือนพฤษภาคม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
2 สรุปผลเดือนพฤษภาคม (งานเงินทุน) 02/06/2565 สรุปเดือนพฤษภาคม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
3 สรุปผลเดือนมิถุนายน 01/07/2565 สรุปเดือนมิถุนายน แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 สรุปผลเดือนมิถุนายน 01/07/2565 สรุปเดือนมิถุนายน (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 สรุปผลเดือนกรกฎาคม 01/08/2565 สรุปเดือนกรกฎาคม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 สรุปผลเดือนกรกฎาคม (งานเงินทุน) 01/08/2565 สรุปเดือนกรกฎาคม (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 สรุปผลเดือนสิงหาคม 01/09/2565 สรุปเดือนสิงหาคม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 สรุปผลเดือนสิงหาคม (งานเงินทุน) 01/09/2565 สรุปเดือนสิงหาคม (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 สรุปผลเดือนสิงหาคม (งานเงินทุน) 01/09/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
10 สรุปผลเดือนเมษายน (งานเงินทุน) 02/05/2565 สรุปเดือนเมษายน (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
11 สรุปผลเดือนเมษายน 02/05/2565 สรุปเดือนเมษายน แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
12 สรุปผลเดือนเมษายน 02/05/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
13 สรุปผลเดือนมีนาคม 04/04/2565 สรุปเดือนมีนาคม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/11/2564 431/60/65/45 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ