f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
วิสัยทัศน์ : “มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง และการบริการแก่ผู้ใช้ทาง ให้เกิดผลสูงสุด”
รายงานประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ลงวันที่ 26/04/2564

'