แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ
ลงวันที่ 09/01/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายอภิชาติ  จันทรทรัพย์ รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายวิชาการ (รทว.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 11  โดยมีนายโกเมศ  มัชฌิมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 และเจ้าหน้าที่ หมวดทางหลวงหนองม่วง เข้าร่วมให้การต้อนรับมอบของตรวจเยี่ยม


'