แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/10/2562

    วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายโกเมศ  มัชฌิมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเมือง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


'