แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
กิจกรรมให้ความรู้ด้านจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนทั่วประเทศในพื้นที่ที่แขวงทางหลวงตั้งอยู่ 104 โรงเรียน
ลงวันที่ 29/10/2562

กิจกรรมให้ความรู้ด้านจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนทั่วประเทศในพื้นที่ที่แขวงทางหลวงตั้งอยู่ 104 โรงเรียน

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562


'