แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
ลงวันที่ 07/11/2562

ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยนายโกเมศ  มัชฌิมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1     นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562           โดยมีคณะของสำนักงานทางหลวงที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ทางหลวงหมายเลข 3017        ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง – แยกพัฒนานิคม ระหว่าง ที่กม.14+000 – 15+000 


'