แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
ลงวันที่ 21/11/2562

นายโกเมศ  มัชฌิมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 มอบหมายข้าราชการในสังกัดร่วมกันแต่งไทยถ่ายภาพสวยงาม พร้อมทั้งแสดงป้าย สัญลักษณ์ประกอบ ภายใต้แนวคิด  Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ


'