แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
กิจกรรมดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ลงวันที่ 21/11/2562

  แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1  โดย นายโกเมศ  มัชฌิมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง   ระหว่าง กม.36+050 - กม.36+900  และ กม.43+200 - 44+200 ซึ่งเป็นถนนตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ


'