แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
เดินหน้าต่อ มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
ลงวันที่ 15/11/2562

?? เดินหน้าต่อมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ( ครม. อนุมัติค่าเวนคืนที่ดิน )?? ??


'