f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/10/2565 431/60/66/6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
77 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/10/2565 431/60/66/5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
78 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/10/2565 431/60/66/4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
79 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา - แยก ร.พ.อานันทมหิดล ระหว่าง กม.๑๔๘+๑๓๕ - กม.๑๔๘+๓๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/12/2565 ลบ.1/4/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
80 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอนดงจำปา - แยก รพ.อานันทมหิดล ที่ กม.๑๔๙+๑๐๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/12/2565 ลบ.1/2/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
81 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/10/2565 431/60/66/1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 23/09/2565 431/45/65/433 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
83 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 29/09/2565 431/-/65/439 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 26/09/2565 431/40/65/435 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 26/09/2565 431/40/65/437 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
86 วัสดุก่อสร้า่ง 13 รายการ 26/09/2565 431/60/65/434 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
87 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 23/09/2565 431/45/65/433 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
88 จ้างเหมาบริ จำนวน 1 รายการ 23/09/2565 431/-/65/432 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
89 วัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 22/09/2565 431/70/65/430 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
90 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 21/09/2565 431/45/65/429 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 361 รายการ